Cathinones tổng hợp

Mua Cathinones tổng hợp trực tuyến

Cathinone (còn được biết là benzoylethanamine) là một monoamine alkaloid trong cây bụi Catha edulis và có tính chất hóa học tương tự như ephedrine. Danh sách của chúng tôi of cathinones tổng hợp là dài. Butylone, dimethylcathinone, ethcathinone. ethylone, 3- và 4- flouromethcathinone, mephedrone, methedrone, methylenedioxypyrovalerone (MDPV). Methylone và pyrovalerone, trong số những loại khác.

Hiện 1-16 kết quả 35