Thuốc kích thích

Thuốc kích thích

Mua thuốc theo toa @ RC Meds USA. Có hai chất kích thích liên quan đến: amphetamine và dextroamphetamine.

Một loại thuốc kích thích tâm thần trong điều trị ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý) và chứng ngủ rũ.

Hiển thị cả 13 kết quả