Thuốc lắc

Thuốc lắc

Mua Thuốc lắc trực tuyến Hoa Kỳ. Tesla MDMA (Ecstasy / Molly) Thuốc bán buôn trực tuyến Châu Âu & Vương quốc Anh.3,4-MDMA; Ecstasy Molly; Mandy 3,4-Methyl enedioxy methamphetamine, thường được gọi là thuốc lắc hoặc molly. Một loại thuốc thần kinh chủ yếu được sử dụng như một loại thuốc tiêu khiển. 3,4-MDMA; Thuốc lắc (E, X, XTC); Molly; Mandy.

Hiện 1-16 kết quả 25