Thuốc theo toa Opioids

Thuốc theo toa Opioids

Opioid, đôi khi được gọi là ma tuý, là một loại ma tuý. Chúng bao gồm thuốc giảm đau theo toa mạnh, chẳng hạn như oxycodone, hydrocodone, fentanyl và tramadol.

Hiển thị cả 3 kết quả