Mua hộp dầu CO2 Cannatonic

Mua hộp dầu CO2 Cannatonic

$ 50.00

Mua hộp dầu CO2 Cannatonic

$ 50.00

Hộp mực gốm thế hệ tiếp theo .CBD: 67.35% THC: 18%

Mô tả

Mua hộp dầu CO2 Cannatonic

Mua hộp mực CO2 Cannatonic. Cannatonic là loại hybrid 50/50 với CBD cao. Là một căng thẳng thư giãn mạnh mẽ, Cannatonic cũng nâng cao tinh thần và tập trung tâm trí. Nó có hương vị của đất và cay nồng với các ghi chú của cây thông. CO2 khai thác, không chất phụ gia. Hộp mực gốm thế hệ tiếp theo.

CBD: 67.35%
THC: 18%